Niemand mag met Kerst alleen zijn

Een duidelijke doelstelling die aan de basis ligt van een actie die op kerstavond 24 december 2020 wordt uitgevoerd.

Achtergrond van het project:

In deze grillige tijd van corona is het van belang dat we onze kwetsbare doelgroep niet uit het oog verliezen maar juist een goed beeld hebben wie deze ouderen zijn en waar de behoefte ligt.
Uitgangspunt van deze actie: Door de handen ineen te slaan met verenigingen, Kerken, zorg/ welzijnsinstellingen en lokale ondernemers krijgen we een goed beeld wie er onder deze kwetsbare doelgroep vallen. Gezamenlijk kunnen we deze doelgroep dan ook bedienen.

Het project bevat 3 speerpunten:

  • Een Kerst maaltijd aanbieden die normaal bij Alerimus locatie De Buitensluis zou worden aangeboden.
  • Een buddy om eenzame ouderen te vergezellen om zo niet alleen de maaltijd te hoeven nuttigen. Het is daarbij ook de bedoeling dat deze buddy verbonden blijft aan deze wijk bewoner om zo een isolement te voorkomen.
  • Een attentie vanuit de dorpberaad Numansdorp samen. Alle kwetsbare ouderen die in beeld zijn ontvangen een attentie.

Kerstmaaltijd:

Er is actief geflyerd in kwetsbare wijken en de flyers zijn met alle maaltijdboxen van Alerimus verspreid. Tevens is er facebookactie uitgegaan die veel bereik heeft gehad.
De  maaltijd wordt verspreid door vrijwilligers die aangeleverd zijn vanuit het dorpsberaad.
Vanaf  17.30 uur worden deze maaltijden afgeleverd bij de deelnemers die zich hebben aangemeld.

Een buddy inzetten:

Er is geconstateerd dat er veel wijk bewoners zijn die eenzaamheid ervaren juist in deze tijd met de Kerst in aantocht. Hierdoor is het van belang dat er de mogelijkheid van een buddy wordt geboden die gezamenlijk met de wijkbewoner het Kerstdiner kan nuttigen maar ook een luistert oor bied. Met als doel om in contact te blijven met deze kwetsbare wijkbewoner.

Kerst attentie:

Alle kwetsbare ouderen die in beeld zijn ontvangen een attentie en een kaart (waarop deelnemende partijen vermeld staan) via de vrijwilligers vanuit de dorpsraad en delen deze uit tussen 18.00-19.30 uur. Per wijk worden er een aantal vrijwilligers ingedeeld.

Om de Corona-maatregelen niet uit het oog te verliezen dragen alle vrijwilligers handschoenen en een mondkapje en wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd. Vooraf wordt er een gezondheidscheck afgenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.